Hellendoorn - Heel Hellendoorn Leest

Hellendoorn - Heel Hellendoorn Leest

Taal is de weg naar volwaardig deelnemen aan de samenleving. Gemeente Hellendoorn wil middels een actief programma iedere jongere burger in de gemeente geletterd maken.

Uit landelijke cijfers blijkt dat 25 procent van de leerlingen jaarlijks de basisschool verlaat met een taalachterstand. In de gemeente Hellendoorn is 8 tot 11% van de inwoners laaggeletterd. Om dit percentage terug te brengen is het programma Heel Hellendoorn Leest opgezet. Binnen de deelnemende organisaties is de overtuiging ontstaan dat aandacht voor goede taalbeheersing ook in de komende jaren belangrijk blijft. Deze aandacht bestaat zowel uit activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling als uit het vergroten van plezier in lezen en taal.

Heel Hellendoorn Leest heeft als doel om een krachtig taalbeleid te voeren. In samenwerking met de negen ketenpartners wordt daarom een doorgaande lijn 0-12 jaar ten aanzien van taal- en leesbevordering opgezet en uitgevoerd. Alle losse projecten die er in de gemeente Hellendoorn zijn op het gebied van taal- en leesbevordering worden gebundeld tot een totaalpakket. Dit leidt tot een doorgaande lijn gericht op ondersteuning en scholing van: 

  • kinderen tussen 0 en 12 jaar
  • ouders
  • pedagogisch medewerkers
  • leerkrachten

Ouderbetrokkenheid is hierbij een belangrijk onderdeel. Ouders zijn een onmisbare partner in de leesopvoeding. Juist het informele leren, waarvan het meeste thuis plaatsvindt, heeft een groot aandeel in de ontwikkeling van kinderen. Maar het is niet voor alle ouders vanzelfsprekend om hun kinderen te steunen bij de taal en leesontwikkeling. Daarom worden binnen Heel Hellendoorn Leest ouders ondersteund en op een positieve en laagdrempelige manier betrokken bij taal en (voor)lezen. Dit vraagt om een integrale aanpak, omdat voor het opbouwen van een langdurige vertrouwensrelatie een goede afstemming tussen opvoeding en educatie thuis, op school en in de kinderopvang nodig is. Projecten moeten op maat en, voor een optimaal bereik bij laagtaalvaardige gezinnen, geborgd worden in de samenwerkende organisaties. 

 

  • Samenwerking van: Gemeente Hellendoorn, Stichting Ieder kind telt, Stichting ROOS, Stichting SKOT, Stichting SCOT, Stichting SOTOG, Kinderopvang Columbus Junior, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn, ZINiN Bibliotheek

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!