Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Hellendoorn - Heel Hellendoorn Leest

Taal is de weg naar volwaardig deelnemen aan de samenleving. Gemeente Hellendoorn wil middels een actief programma iedere jongere burger in de gemeente geletterd maken.

Uit landelijke cijfers blijkt dat 25 procent van de leerlingen jaarlijks de basisschool verlaat met een taalachterstand. In de gemeente Hellendoorn is 8 tot 11% van de inwoners laaggeletterd. Om dit percentage terug te brengen is het programma Heel Hellendoorn Leest opgezet. Binnen de deelnemende organisaties is de overtuiging ontstaan dat aandacht voor goede taalbeheersing ook in de komende jaren belangrijk blijft. Deze aandacht bestaat zowel uit activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling als uit het vergroten van plezier in lezen en taal.

Heel Hellendoorn Leest heeft als doel om een krachtig taalbeleid te voeren. In samenwerking met de negen ketenpartners wordt daarom een doorgaande lijn 0-12 jaar ten aanzien van taal- en leesbevordering opgezet en uitgevoerd. Alle losse projecten die er in de gemeente Hellendoorn zijn op het gebied van taal- en leesbevordering worden gebundeld tot een totaalpakket. Dit leidt tot een doorgaande lijn gericht op ondersteuning en scholing van: 

  • kinderen tussen 0 en 12 jaar
  • ouders
  • pedagogisch medewerkers
  • leerkrachten

Ouderbetrokkenheid is hierbij een belangrijk onderdeel. Ouders zijn een onmisbare partner in de leesopvoeding. Juist het informele leren, waarvan het meeste thuis plaatsvindt, heeft een groot aandeel in de ontwikkeling van kinderen. Maar het is niet voor alle ouders vanzelfsprekend om hun kinderen te steunen bij de taal en leesontwikkeling. Daarom worden binnen Heel Hellendoorn Leest ouders ondersteund en op een positieve en laagdrempelige manier betrokken bij taal en (voor)lezen. Dit vraagt om een integrale aanpak, omdat voor het opbouwen van een langdurige vertrouwensrelatie een goede afstemming tussen opvoeding en educatie thuis, op school en in de kinderopvang nodig is. Projecten moeten op maat en, voor een optimaal bereik bij laagtaalvaardige gezinnen, geborgd worden in de samenwerkende organisaties. 

 

  • Samenwerking van: Gemeente Hellendoorn, Stichting Ieder kind telt, Stichting ROOS, Stichting SKOT, Stichting SCOT, Stichting SOTOG, Kinderopvang Columbus Junior, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn, ZINiN Bibliotheek

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...