Hellendoorn - Heel Hellendoorn Leest

Taal is de weg naar volwaardig deelnemen aan de samenleving. Gemeente Hellendoorn wil middels een actief programma iedere jongere burger in de gemeente geletterd maken.

Uit landelijke cijfers blijkt dat 25 procent van de leerlingen jaarlijks de basisschool verlaat met een taalachterstand. In de gemeente Hellendoorn is 8 tot 11% van de inwoners laaggeletterd. Om dit percentage terug te brengen is het programma Heel Hellendoorn Leest opgezet. Binnen de deelnemende organisaties is de overtuiging ontstaan dat aandacht voor goede taalbeheersing ook in de komende jaren belangrijk blijft. Deze aandacht bestaat zowel uit activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling als uit het vergroten van plezier in lezen en taal.

Heel Hellendoorn Leest heeft als doel om een krachtig taalbeleid te voeren. In samenwerking met de negen ketenpartners wordt daarom een doorgaande lijn 0-12 jaar ten aanzien van taal- en leesbevordering opgezet en uitgevoerd. Alle losse projecten die er in de gemeente Hellendoorn zijn op het gebied van taal- en leesbevordering worden gebundeld tot een totaalpakket. Dit leidt tot een doorgaande lijn gericht op ondersteuning en scholing van: 

  • kinderen tussen 0 en 12 jaar
  • ouders
  • pedagogisch medewerkers
  • leerkrachten

Ouderbetrokkenheid is hierbij een belangrijk onderdeel. Ouders zijn een onmisbare partner in de leesopvoeding. Juist het informele leren, waarvan het meeste thuis plaatsvindt, heeft een groot aandeel in de ontwikkeling van kinderen. Maar het is niet voor alle ouders vanzelfsprekend om hun kinderen te steunen bij de taal en leesontwikkeling. Daarom worden binnen Heel Hellendoorn Leest ouders ondersteund en op een positieve en laagdrempelige manier betrokken bij taal en (voor)lezen. Dit vraagt om een integrale aanpak, omdat voor het opbouwen van een langdurige vertrouwensrelatie een goede afstemming tussen opvoeding en educatie thuis, op school en in de kinderopvang nodig is. Projecten moeten op maat en, voor een optimaal bereik bij laagtaalvaardige gezinnen, geborgd worden in de samenwerkende organisaties. 

 

  • Samenwerking van: Gemeente Hellendoorn, Stichting Ieder kind telt, Stichting ROOS, Stichting SKOT, Stichting SCOT, Stichting SOTOG, Kinderopvang Columbus Junior, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn, ZINiN Bibliotheek

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.