Hellendoorn - In Daarlerveen leest iedereen!

Hellendoorn - In Daarlerveen leest iedereen!

Opgroeien in een taalrijke omgeving legt een goede basis voor een verdere schoolloopbaan.

Een taalarme start zet een kind op ruime achterstand die lastig of niet in te halen is. Deze kinderen geven dit op hun beurt vaak weer door aan de volgende generatie. Hierdoor ontstaat een patroon dat we willen doorbreken door in Daarlerveen de gezinnen met (jonge) kinderen, opvoeders en leerkrachten te ondersteunen en begeleiden bij het vergroten van de taalvaardigheid en woordenschatontwikkeling.

Binnen de gemeente Hellendoorn is Daarlerveen de kleinste kern met een lokale bibliotheekvoorziening. De Bibliotheek is gehuisvest in het enkele jaren geleden verbouwde Dorpshuis. Het is een mooie, eigentijds ingerichte en volwaardige bibliotheekvoorziening. De Bibliotheek is ruim geopend. Ondanks de ruime openingstijden is slechts  16% van de inwoners lid van de Bibliotheek ZINiN. Dat is bijzonder weinig. Het laagste van alle bibliotheek ZINiN vestigingen en ruim onder het landelijk gemiddelde.

Uit onderzoek komt naar voren dat eenvoudige taal- en spelactiviteiten van ouder en kind samen al effectief zijn. De bibliotheek ZINiN wil gedurende het schooljaar 2020/ 2021  de focus leggen op integrale aanpak van taalachterstand bij kinderen (en hun ouders) in de leeftijd van 0-4 jaar. En het versterken van de samenwerking met partners. Dit zijn o.a. GGD/ CJG Hellendoorn, Gastoudergezinnen, kinderopvang/ PSZ,  CBS De Veenbrug , Logopedie praktijk, de Gemeente Hellendoorn en Rijnbrink. De nadruk ligt op preventie, maatwerk en kleine stappen.

  • Samenwerking van: Bibliotheek ZINiN, PC Basisschool De Veenbrug, Gemeente Hellendoorn, Kulturhus ’t Trefpunt Daarlerveen, PSZ Klein Duimpje

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!