Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Deventer - Jeugd- en jongerenpersbureau

Het jeugd- en jongerenpersbureau draagt bij aan het bestrijden van laaggeletterdheid onder kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Volgens de leesmonitor is 17,9% van de Nederlandse 15-jarigen laaggeletterd. Stichting Lezen en Schrijven deed een onderzoek dat gericht was op het belang van laaggeletterdheid voorkomen. Uit het onderzoek kwam dat preventie zich moet richten op factoren die verbonden zijn met taalachterstand, zoals mondelinge taalkennis en woordenschat, leesattitude en motivatie van het kind en de kwaliteit van het onderwijs en de docent. Ook de houding van ouders ten opzichte van lezen en de interactie die zij hebben met hun kind is belangrijk. Kinderen van laaggeletterde ouders hebben drie keer zoveel kans om later zelf laaggeletterd te worden.

Volgens de statistieken van de gemeente Deventer stroomt van de bijna 1.100 Deventer basisschoolleerlingen uit groep 8 bijna een derde door naar maximaal VMBO niveau en Kader Theoretisch niveau in de zomer van 2017. Dit zijn vaak leerlingen die een taalachterstand hebben en niet gemotiveerd zijn om te lezen.

Met het jeugd- en jongerenpersbureau wil de Bibliotheek Deventer bijdragen aan het bestrijden van laaggeletterdheid onder kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar. De uitdaging is dit op een pakkende manier te doen, zodat kinderen en jongeren gemakkelijk aan het persbureau willen meewerken. Waarom beginnen we al zo vroeg? Omdat we al een onderbreking in de doorlopende leerlijn ontdekken na de VoorleesExpress dus bij de leeftijd vanaf ca. 8 jaar en we dat gat graag willen dichten. Aanvullend op het regulier onderwijs, ter ondersteuning en ter motivatie. Op een educatieve ‘lerendewijs spelen, spelenderwijs leren'-manier. Op maat voor zowel basisschool als voortgezet onderwijs.

Via het onderwijs werven we kinderen en jongeren die na schooltijd in de makersplaatsen van de Bibliotheek Deventer willen werken bij het jeugd- en jongerenpersbureau.
De opdrachten die zij doen hebben te maken met taal, lezen en mediawijsheid en zijn dicht bij hun eigen belevingswereld. Opdrachten zijn oa het voorbereiden en houden van een interview met ouders/helden/bedrijven, de interviews filmen/ vloggen, incl script, editen en online plaatsen en te presenteren.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Deventer, gemeente Deventer, primair onderwijs, voortgezet onderwijs (Etty Hillesum Lyceum), DRTV, Rocketboys, Toonwerkplaats, Kei 13.

Neem voor meer informatie contact op met Marike Rienstra: 0570 675773 / 06 83532390, e-mail: marikerienstra@bibliotheekdeventer.nl

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...