Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Deventer - Jeugd- en jongerenpersbureau

Het jeugd- en jongerenpersbureau draagt bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid onder kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Volgens recent onderzoek is 25% van de Nederlandse 15-jarigen potentieel laaggeletterd. Stichting Lezen en Schrijven deed een onderzoek dat gericht was op het belang van laaggeletterdheid voorkomen. Uit het onderzoek kwam dat preventie zich moet richten op factoren die verbonden zijn met taalachterstand, zoals mondelinge taalkennis en woordenschat, leesattitude en leesmotivatie van het kind en de kwaliteit van het onderwijs en de docent. Ook de houding van ouders ten opzichte van lezen en de interactie die zij hebben met hun kind is belangrijk. Kinderen van laaggeletterde ouders hebben drie keer zoveel kans om later zelf laaggeletterd te worden.

Volgens de statistieken van de gemeente Deventer stroomde van de ongeveer 1.000 Deventer basisschoolleerlingen uit groep 8 zo'n 45% door naar speciaal of praktijk-, beroeps- of kaderonderwijs of VMBO kaderberoepsgerichte leerweg in de zomer van 2019. Dit zijn vaak leerlingen die een taalachterstand hebben en niet gemotiveerd zijn om te lezen.

Met het jeugd- en jongerenpersbureau wil de Bibliotheek Deventer bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid onder kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar. We doen dit in aanvulling op de doorgaande leeslijn 0-20, waarin we met Boekstart in de kinderopvang, de Voorleesexpress en het programma de Bibliotheek op School samen met het onderwijs en de kinderopvang werken aan leesmotivatie. Het praten over boeken en teksten en het zelf schrijven van teksten zijn belangrijke onderdelen van de taalontwikkeling.

Het jeugd- en jongerenpersbureau wordt uitgevoerd op de scholen, tijdens schooltijd. Daartoe is samenwerking gezocht met Stichting IMC Basis, van waaruit bevlogen gastdocenten de kinderen van groep 7/8 meenemen in hun beroepswerelden.

De opdrachten van het jeugd- en jongerenpersbureau hebben te maken met taal, lezen en mediawijsheid en blijven dichtbij hun eigen belevingswereld. Opdrachten zijn oa het voorbereiden en houden van een interview met ouders/helden/bedrijven, de interviews filmen/ vloggen, scripts schrijven, editen en presenteren, bijvoorbeeld in de theaterzaal van de bibliotheek Deventer.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Deventer, gemeente Deventer, primair onderwijs Deventer, voortgezet onderwijs (Etty Hillesum Lyceum), DRTV, Rocketboys, IMC Basis, Kei 13.

Neem voor meer informatie contact op met Marike Rienstra: 0570 675773 / 06 83532390, e-mail: marikerienstra@bibliotheekdeventer.nl

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...