Deventer - Jeugd- en jongerenpersbureau

Bron foto: EU2016NL

Het jeugd- en jongerenpersbureau draagt bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid onder kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Volgens recent onderzoek is 25% van de Nederlandse 15-jarigen potentieel laaggeletterd. Stichting Lezen en Schrijven deed een onderzoek dat gericht was op het belang van laaggeletterdheid voorkomen. Uit het onderzoek kwam dat preventie zich moet richten op factoren die verbonden zijn met taalachterstand, zoals mondelinge taalkennis en woordenschat, leesattitude en leesmotivatie van het kind en de kwaliteit van het onderwijs en de docent. Ook de houding van ouders ten opzichte van lezen en de interactie die zij hebben met hun kind is belangrijk. Kinderen van laaggeletterde ouders hebben drie keer zoveel kans om later zelf laaggeletterd te worden.

Volgens de statistieken van de gemeente Deventer stroomde van de ongeveer 1.000 Deventer basisschoolleerlingen uit groep 8 zo'n 45% door naar speciaal of praktijk-, beroeps- of kaderonderwijs of VMBO kaderberoepsgerichte leerweg in de zomer van 2019. Dit zijn vaak leerlingen die een taalachterstand hebben en niet gemotiveerd zijn om te lezen.

Met het jeugd- en jongerenpersbureau wil de Bibliotheek Deventer bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid onder kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar. We doen dit in aanvulling op de doorgaande leeslijn 0-20, waarin we met Boekstart in de kinderopvang, de Voorleesexpress en het programma de Bibliotheek op School samen met het onderwijs en de kinderopvang werken aan leesmotivatie. Het praten over boeken en teksten en het zelf schrijven van teksten zijn belangrijke onderdelen van de taalontwikkeling.

Het jeugd- en jongerenpersbureau wordt uitgevoerd op de scholen, tijdens schooltijd. Daartoe is samenwerking gezocht met Stichting IMC Basis, van waaruit bevlogen gastdocenten de kinderen van groep 7/8 meenemen in hun beroepswerelden.

De opdrachten van het jeugd- en jongerenpersbureau hebben te maken met taal, lezen en mediawijsheid en blijven dichtbij hun eigen belevingswereld. Opdrachten zijn oa het voorbereiden en houden van een interview met ouders/helden/bedrijven, de interviews filmen/ vloggen, scripts schrijven, editen en presenteren, bijvoorbeeld in de theaterzaal van de bibliotheek Deventer.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Deventer, gemeente Deventer, primair onderwijs Deventer, voortgezet onderwijs (Etty Hillesum Lyceum), DRTV, Rocketboys, IMC Basis, Kei 13.

Neem voor meer informatie contact op met Marike Rienstra: 0570 675773 / 06 83532390, e-mail: marikerienstra@bibliotheekdeventer.nl

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!