Deventer - Jeugd- en jongerenpersbureau

Het jeugd- en jongerenpersbureau draagt bij aan het bestrijden van laaggeletterdheid onder kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Volgens de leesmonitor is 17,9% van de Nederlandse 15-jarigen laaggeletterd. Stichting Lezen en Schrijven deed een onderzoek dat gericht was op het belang van laaggeletterdheid voorkomen. Uit het onderzoek kwam dat preventie zich moet richten op factoren die verbonden zijn met taalachterstand, zoals mondelinge taalkennis en woordenschat, leesattitude en motivatie van het kind en de kwaliteit van het onderwijs en de docent. Ook de houding van ouders ten opzichte van lezen en de interactie die zij hebben met hun kind is belangrijk. Kinderen van laaggeletterde ouders hebben drie keer zoveel kans om later zelf laaggeletterd te worden.

Volgens de statistieken van de gemeente Deventer stroomt van de bijna 1.100 Deventer basisschoolleerlingen uit groep 8 bijna een derde door naar maximaal VMBO niveau en Kader Theoretisch niveau in de zomer van 2017. Dit zijn vaak leerlingen die een taalachterstand hebben en niet gemotiveerd zijn om te lezen.

Met het jeugd- en jongerenpersbureau wil de Bibliotheek Deventer bijdragen aan het bestrijden van laaggeletterdheid onder kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar. De uitdaging is dit op een pakkende manier te doen, zodat kinderen en jongeren gemakkelijk aan het persbureau willen meewerken. Waarom beginnen we al zo vroeg? Omdat we al een onderbreking in de doorlopende leerlijn ontdekken na de VoorleesExpress dus bij de leeftijd vanaf ca. 8 jaar en we dat gat graag willen dichten. Aanvullend op het regulier onderwijs, ter ondersteuning en ter motivatie. Op een educatieve ‘lerendewijs spelen, spelenderwijs leren'-manier. Op maat voor zowel basisschool als voortgezet onderwijs.

Via het onderwijs werven we kinderen en jongeren die na schooltijd in de makersplaatsen van de Bibliotheek Deventer willen werken bij het jeugd- en jongerenpersbureau.
De opdrachten die zij doen hebben te maken met taal, lezen en mediawijsheid en zijn dicht bij hun eigen belevingswereld. Opdrachten zijn oa het voorbereiden en houden van een interview met ouders/helden/bedrijven, de interviews filmen/ vloggen, incl script, editen en online plaatsen en te presenteren.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Deventer, gemeente Deventer, primair onderwijs, voortgezet onderwijs (Etty Hillesum Lyceum), DRTV, Rocketboys, Toonwerkplaats, Kei 13.

Neem voor meer informatie contact op met Marike Rienstra: 0570 675773 / 06 83532390, e-mail: marikerienstra@bibliotheekdeventer.nl

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.