Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Kampen - Integrale wijkaanpak laaggeletterdheid Brunnepe

In Kampen is het aantal laaggeletterden relatief hoog. Naar schatting zo'n 13 tot 16% van de beroepsbevolking. 

In 2013 werd in de Bibliotheek Kampen een Taalpunt geopend. Anno 2018 is het Taalpunt een goedlopende plek waar jaarlijks ruim 100 cursusten met taalvragen begeleid worden. Er zijn zo'n 70 taalcoaches werkzaam. Echter de bekendheid van het Taalpunt is nog onvoldoende bekend in Kampen. 

Het doel is om een structurele samenwerking te hebben tussen lokale partners op het gebied van laaggeletterdheid binnen een integrale wijkaanpak. Met als resultaat het bereiken en activeren van taalarme gezinnen en NT1-laaggeletterden. De focus ligt op ouders met kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar. 

De werkzaamheden bestaan uit het opbouwen van het netwerk en aanhaken bij het bestaande netwerk, het informeren en bijscholen over de aanpak van laaggeletterdheid en het aanhaken bij bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld de knutselclub uitbreiden met voorlezen of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten met samenwerkingspartners.

  • Samenwerking van: Gemeente Kampen, Prokino, basisscholen Brunnepe, Taalpunt Kampen, Stichting Lezen en Schrijven - regio IJsselvecht, Bibliotheek Kampen. 

Online magazine van Conferentie TaalWerkt!

Rondom de conferentie TaalWerkt! op 1 november 2018 is een online magazine gemaakt met alle highlights en naslag.

Bekijk het magazine hier.

 

Geslaagde conferentie (Digi)Taal Werkt!

Donderdag 1 november vond de conferentie (Digi)Taal Werkt! plaats in het Kulturhus Holten en wij kijken terug op een geslaagde dag! 

Lees meer...

Voorstelling Letter voor Letter groot succes in Hardenberg

In de week van de alfabetisering organiseerde de werkgroep Laaggeletterdheid Hardenberg in theater de Voorveghter de voorstelling ‘Letter voor letter’, met Drentse volkszanger Rene Karst en Carola Smit van BZN.

Lees meer...

SAMENWERKINGSPARTNERS

Lees meer...