Kampen - Integrale wijkaanpak laaggeletterdheid Brunnepe

In Kampen is het aantal laaggeletterden relatief hoog. Naar schatting zo'n 13 tot 16% van de beroepsbevolking. 

In 2013 werd in de Bibliotheek Kampen een Taalpunt geopend. Anno 2018 is het Taalpunt een goedlopende plek waar jaarlijks ruim 100 cursusten met taalvragen begeleid worden. Er zijn zo'n 70 taalcoaches werkzaam. Echter de bekendheid van het Taalpunt is nog onvoldoende bekend in Kampen. 

Het doel is om een structurele samenwerking te hebben tussen lokale partners op het gebied van laaggeletterdheid binnen een integrale wijkaanpak. Met als resultaat het bereiken en activeren van taalarme gezinnen en NT1-laaggeletterden. De focus ligt op ouders met kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar. 

De werkzaamheden bestaan uit het opbouwen van het netwerk en aanhaken bij het bestaande netwerk, het informeren en bijscholen over de aanpak van laaggeletterdheid en het aanhaken bij bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld de knutselclub uitbreiden met voorlezen of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten met samenwerkingspartners.

  • Samenwerking van: Gemeente Kampen, Prokino, basisscholen Brunnepe, Taalpunt Kampen, Stichting Lezen en Schrijven - regio IJsselvecht, Bibliotheek Kampen. 

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.