Kampen - Een punt hebben (wijkaanpak laaggeletterdheid)

Kampen - Een punt hebben (wijkaanpak laaggeletterdheid)

‘Een punt hebben’ is de werktitel van een lokale aanpak waarin de Bibliotheek Kampen, de gemeente Kampen, Welzijn Kampen en de instellingen voor kinderopvang en primair onderwijs een jaar lang (2019) op wijkniveau geëxperimenteerd hebben met een integrale benadering van laaggeletterdheid.

Voor het project is naast de subsidie van de provincie ook een landelijke subsidie (Tel mee met Taal) verkregen. Deze subsidie maakte met name de bekostiging van materialen en ontwikkeling en uitvoering van diverse activiteiten rondom ouderpartnerschap mogelijk.

Vanuit de subsidie Taal Werkt! lag de focus op netwerkvorming: positionering van het Taalpunt, laagdrempelig contact en uitwisseling tussen professionals binnen de wijk, kennisvergroting, en een gedeelde verantwoordelijkheid voor preventie en aanpak van laaggeletterdheid.

Werkwijzen en werkvormen die hier positief aan bijgedragen hebben zijn:

  • Pizzadozenactie: Een breed uitgezette bewustwordingscampagne waarbij Taalpunt en Bibliotheek persoonlijk een doos met lokale promotiematerialen (display, brief, pennen, uitnodiging voor een workshop) verspreiden. Belangrijk was dat de opgedane contacten warm gehouden werden door nabellen, terugkomen op genoemde kansen.
  • Workshop: de werkvorm zelf, een workshop over het signaleren van laaggeletterdheid was niet origineel, maar wat maakte dat het binnen dit project werkte was: 1. De workshop werd voorbereid en uitgevoerd door een netwerkpartner: Delta Wonen, en 2. De deelnemers vormden een prachtige mix van professionals.
  • Taalwandeling: een interactieve wandeling door de wijk, waarin kernpartners via korte filmpjes aan het woord komen en de deelnemers aanmoedigen met elkaar in gesprek te gaan over laaggeletterdheid en hun rol hierin. Professionals die (zijdelings) betrokken waren bij het project liepen de wandeling in gemixte groepjes.
  • FF buurt’n van Welzijn Kampen: een methodiek ontwikkeld door Welzijn waarbij professionals in gemixte tweetallen achter de voordeur gesprekken voeren met bewoners.
  • Behalve de kernpartners Bibliotheek, gemeente, onderwijs, kinderopvang en Welzijn, waren betrokken: Delta Wonen, de SRV-man, een dominee, Wijkcentrum Reijersdam, pluktuin de Groene Brunneper, GGD, Thuiszorg, de wijkverbinder.

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!