Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Kampen - Integrale wijkaanpak laaggeletterdheid Brunnepe

In Kampen is het aantal laaggeletterden relatief hoog. Naar schatting zo'n 13 tot 16% van de beroepsbevolking. 

In 2013 werd in de Bibliotheek Kampen een Taalpunt geopend. Anno 2018 is het Taalpunt een goedlopende plek waar jaarlijks ruim 100 cursusten met taalvragen begeleid worden. Er zijn zo'n 70 taalcoaches werkzaam. Echter de bekendheid van het Taalpunt is nog onvoldoende bekend in Kampen. 

Het doel is om een structurele samenwerking te hebben tussen lokale partners op het gebied van laaggeletterdheid binnen een integrale wijkaanpak. Met als resultaat het bereiken en activeren van taalarme gezinnen en NT1-laaggeletterden. De focus ligt op ouders met kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar. 

De werkzaamheden bestaan uit het opbouwen van het netwerk en aanhaken bij het bestaande netwerk, het informeren en bijscholen over de aanpak van laaggeletterdheid en het aanhaken bij bestaande activiteiten. Bijvoorbeeld de knutselclub uitbreiden met voorlezen of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten met samenwerkingspartners.

  • Samenwerking van: Gemeente Kampen, Prokino, basisscholen Brunnepe, Taalpunt Kampen, Stichting Lezen en Schrijven - regio IJsselvecht, Bibliotheek Kampen. 

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...