Rijssen-Holten - Kinderopvang, onderwijs en de Bibliotheek

Lezen is de basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Leesbevordering is een middel bij uitstek om de taalontwikkeling te stimuleren. Ouders zijn als belangrijkste ‘leesopvoeders’ onmisbaar voor de taalontwikkeling van hun kinderen. Laaggeletterde ouders zullen vaak meer moeite hebben om in de leesontwikkeling van hun kinderen te investeren met taalachterstanden als mogelijk gevolg.

De Bibliotheek is een partner in het lokale beleid tegen achterstanden. De doorgaande lijn 0-18 jaar binnen Kunst van Lezen is door de Bibliotheken ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd. Daarnaast ondersteunt de Bibliotheek het Taalpunt Rijssen-Holten, waarin de Bibliotheek samenwerkt met o.a. ViaVie Welzijn en Stichting Lezen & Schrijven.

Inmiddels beschikken in Rijssen-Holten acht kinderdagverblijven over BoekStart in de kinderopvang en vier basisscholen over de Bibliotheek op School.
BoekStart in de kinderopvang heeft als doel om kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers, via de kinderopvang met boeken, voorlezen en de Bibliotheek kennis te laten maken.
Met de Bibliotheek op School werken Bibliotheken en basisscholen op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. 

De Bibliotheek verrijkt haar aanpak door het integreren van BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op School. Deze verrijkte aanpak zorgt voor een extra investering in de leesontwikkeling en leesopvoeding in gezinnen. Ook geeft het de mogelijkheid om samen met alle betrokkenen te kijken welke aanpak het beste past bij kinderen van laagtaalvaardige (NT1) ouders.

  • Samenwerking van: Gemeente Rijssen-Holten, Bibliotheek Rijssen-Holten, Johan Frisoschool, De Kindertuin, Stichting Lezen & Schrijven

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.