Rijssen-Holten - Kinderopvang, onderwijs en de Bibliotheek

Rijssen-Holten - Kinderopvang, onderwijs en de Bibliotheek

Lezen is de basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Leesbevordering is een middel bij uitstek om de taalontwikkeling te stimuleren. Ouders zijn als belangrijkste ‘leesopvoeders’ onmisbaar voor de taalontwikkeling van hun kinderen. Laaggeletterde ouders zullen vaak meer moeite hebben om in de leesontwikkeling van hun kinderen te investeren met taalachterstanden als mogelijk gevolg.

De Bibliotheek is een partner in het lokale beleid tegen achterstanden. De doorgaande lijn 0-18 jaar binnen Kunst van Lezen is door de Bibliotheken ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd. Daarnaast ondersteunt de Bibliotheek het Taalpunt Rijssen-Holten, waarin de Bibliotheek samenwerkt met o.a. ViaVie Welzijn en Stichting Lezen & Schrijven.

Inmiddels beschikken in Rijssen-Holten acht kinderdagverblijven over BoekStart in de kinderopvang en vier basisscholen over de Bibliotheek op School.
BoekStart in de kinderopvang heeft als doel om kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers, via de kinderopvang met boeken, voorlezen en de Bibliotheek kennis te laten maken.
Met de Bibliotheek op School werken Bibliotheken en basisscholen op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. 

De Bibliotheek verrijkt haar aanpak door het integreren van BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op School. Deze verrijkte aanpak zorgt voor een extra investering in de leesontwikkeling en leesopvoeding in gezinnen. Ook geeft het de mogelijkheid om samen met alle betrokkenen te kijken welke aanpak het beste past bij kinderen van laagtaalvaardige (NT1) ouders.

  • Samenwerking van: Gemeente Rijssen-Holten, Bibliotheek Rijssen-Holten, Johan Frisoschool, De Kindertuin, Stichting Lezen & Schrijven

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...