Rijssen-Holten - Kinderopvang, onderwijs en de Bibliotheek

Rijssen-Holten - Kinderopvang, onderwijs en de Bibliotheek

Lezen is de basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Leesbevordering is een middel bij uitstek om de taalontwikkeling te stimuleren. Ouders zijn als belangrijkste ‘leesopvoeders’ onmisbaar voor de taalontwikkeling van hun kinderen. Laaggeletterde ouders zullen vaak meer moeite hebben om in de leesontwikkeling van hun kinderen te investeren met taalachterstanden als mogelijk gevolg.

De Bibliotheek is een partner in het lokale beleid tegen achterstanden. De doorgaande lijn 0-18 jaar binnen Kunst van Lezen is door de Bibliotheken ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd. Daarnaast ondersteunt de Bibliotheek het Taalpunt Rijssen-Holten, waarin de Bibliotheek samenwerkt met o.a. ViaVie Welzijn en Stichting Lezen & Schrijven.

Inmiddels beschikken in Rijssen-Holten acht kinderdagverblijven over BoekStart in de kinderopvang en vier basisscholen over de Bibliotheek op School.
BoekStart in de kinderopvang heeft als doel om kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers, via de kinderopvang met boeken, voorlezen en de Bibliotheek kennis te laten maken.
Met de Bibliotheek op School werken Bibliotheken en basisscholen op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. 

De Bibliotheek verrijkt haar aanpak door het integreren van BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op School. Deze verrijkte aanpak zorgt voor een extra investering in de leesontwikkeling en leesopvoeding in gezinnen. Ook geeft het de mogelijkheid om samen met alle betrokkenen te kijken welke aanpak het beste past bij kinderen van laagtaalvaardige (NT1) ouders.

  • Samenwerking van: Gemeente Rijssen-Holten, Bibliotheek Rijssen-Holten, Johan Frisoschool, De Kindertuin, Stichting Lezen & Schrijven

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!