Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Rijssen-Holten - Kinderopvang, onderwijs en de Bibliotheek

Lezen is de basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Leesbevordering is een middel bij uitstek om de taalontwikkeling te stimuleren. Ouders zijn als belangrijkste ‘leesopvoeders’ onmisbaar voor de taalontwikkeling van hun kinderen. Laaggeletterde ouders zullen vaak meer moeite hebben om in de leesontwikkeling van hun kinderen te investeren met taalachterstanden als mogelijk gevolg.

De Bibliotheek is een partner in het lokale beleid tegen achterstanden. De doorgaande lijn 0-18 jaar binnen Kunst van Lezen is door de Bibliotheken ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd. Daarnaast ondersteunt de Bibliotheek het Taalpunt Rijssen-Holten, waarin de Bibliotheek samenwerkt met o.a. ViaVie Welzijn en Stichting Lezen & Schrijven.

Inmiddels beschikken in Rijssen-Holten acht kinderdagverblijven over BoekStart in de kinderopvang en vier basisscholen over de Bibliotheek op School.
BoekStart in de kinderopvang heeft als doel om kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers, via de kinderopvang met boeken, voorlezen en de Bibliotheek kennis te laten maken.
Met de Bibliotheek op School werken Bibliotheken en basisscholen op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. 

De Bibliotheek verrijkt haar aanpak door het integreren van BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op School. Deze verrijkte aanpak zorgt voor een extra investering in de leesontwikkeling en leesopvoeding in gezinnen. Ook geeft het de mogelijkheid om samen met alle betrokkenen te kijken welke aanpak het beste past bij kinderen van laagtaalvaardige (NT1) ouders.

  • Samenwerking van: Gemeente Rijssen-Holten, Bibliotheek Rijssen-Holten, Johan Frisoschool, De Kindertuin, Stichting Lezen & Schrijven

Online magazine van Conferentie TaalWerkt!

Rondom de conferentie TaalWerkt! op 1 november 2018 is een online magazine gemaakt met alle highlights en naslag.

Bekijk het magazine hier.

 

Geslaagde conferentie (Digi)Taal Werkt!

Donderdag 1 november vond de conferentie (Digi)Taal Werkt! plaats in het Kulturhus Holten en wij kijken terug op een geslaagde dag! 

Lees meer...

Voorstelling Letter voor Letter groot succes in Hardenberg

In de week van de alfabetisering organiseerde de werkgroep Laaggeletterdheid Hardenberg in theater de Voorveghter de voorstelling ‘Letter voor letter’, met Drentse volkszanger Rene Karst en Carola Smit van BZN.

Lees meer...

SAMENWERKINGSPARTNERS

Lees meer...