Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Olst-Wijhe - Taalcarrousel

In Olst-Wijhe is behoefte aan een 'tussenvorm' voor mensen die niet kunnen instromen in een formele opleiding of die nog een gewenningsperiode nodig hebben.  

Een aanbod tussen de non-formele (individuele) ondersteuning zoals het Taalpunt biedt en een formele opleiding van TopTaal in Olst-Wijhe. Daarvoor is de Taalcarrousel ontwikkeld: dit programma van 12 weken behandelt wekelijks een ander thema. Een deelnemer kan in principe flexibel instromen en start met het thema van die lesdag. Het programma kent geen instroomcriteria. Na 12 weken stroomt de deelnemer uit. Behoefte van de deelnemers staat centraal bij keuze voor de thema’s. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan mondelinge vaardigheden, maar ook schriftelijke en digitale vaardigheden komen aan bod. Het gaat om het opdoen van ervaring met (taal) leren, om activeren en het verbeteren van de competenties die nodig zijn om beter te kunnen participeren.

In de periode september-december 2018 wordt het 12 weken durende programma van de Taalcarrousel middels de innovatiesubsidie (WEB) voor Olst-Wijhe voor het eerst opgestart en in Olst-Wijhe. DeTaal Werkt! subsidie wordt vervolgens ingezet voor een tweede ronde van 12 weken. Na de eerste ronde kunnen zaken op basis van opgedane ervaring worden bijgesteld. Juist de carrouselvorm sluit goed aan bij de fluctuerende instroom in een kleinere plaats als Olst-Wijhe.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Salland, TopTaal, het Taalpunt Olst-Wijhe en de afdeling Werk Inkomen en Zorg van de gemeente Olst-Wijhe

Meer weten over dit project? Neem contact op met Jeny Flim: jeny.flim@bibliotheeksalland.nl of 0572-363639

 

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...