Olst-Wijhe - Taalcarrousel

Olst-Wijhe - Taalcarrousel

In Olst-Wijhe is behoefte aan een 'tussenvorm' voor mensen die niet kunnen instromen in een formele opleiding of die nog een gewenningsperiode nodig hebben.  

Een aanbod tussen de non-formele (individuele) ondersteuning zoals het Taalpunt biedt en een formele opleiding van TopTaal in Olst-Wijhe. Daarvoor is de Taalcarrousel ontwikkeld: dit programma van 12 weken behandelt wekelijks een ander thema. Een deelnemer kan in principe flexibel instromen en start met het thema van die lesdag. Het programma kent geen instroomcriteria. Na 12 weken stroomt de deelnemer uit. Behoefte van de deelnemers staat centraal bij keuze voor de thema’s. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan mondelinge vaardigheden, maar ook schriftelijke en digitale vaardigheden komen aan bod. Het gaat om het opdoen van ervaring met (taal) leren, om activeren en het verbeteren van de competenties die nodig zijn om beter te kunnen participeren.

In de periode september-december 2018 wordt het 12 weken durende programma van de Taalcarrousel middels de innovatiesubsidie (WEB) voor Olst-Wijhe voor het eerst opgestart en in Olst-Wijhe. DeTaal Werkt! subsidie wordt vervolgens ingezet voor een tweede ronde van 12 weken. Na de eerste ronde kunnen zaken op basis van opgedane ervaring worden bijgesteld. Juist de carrouselvorm sluit goed aan bij de fluctuerende instroom in een kleinere plaats als Olst-Wijhe.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Salland, TopTaal, het Taalpunt Olst-Wijhe en de afdeling Werk Inkomen en Zorg van de gemeente Olst-Wijhe

Meer weten over dit project? Neem contact op met Jeny Flim: jeny.flim@bibliotheeksalland.nl of 0572-363639

 

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!