Olst-Wijhe - Taalcarrousel

In Olst-Wijhe is behoefte aan een 'tussenvorm' voor mensen die niet kunnen instromen in een formele opleiding of die nog een gewenningsperiode nodig hebben.  

Een aanbod tussen de non-formele (individuele) ondersteuning zoals het Taalpunt biedt en een formele opleiding van TopTaal in Olst-Wijhe. Daarvoor is de Taalcarrousel ontwikkeld: dit programma van 12 weken behandelt wekelijks een ander thema. Een deelnemer kan in principe flexibel instromen en start met het thema van die lesdag. Het programma kent geen instroomcriteria. Na 12 weken stroomt de deelnemer uit. Behoefte van de deelnemers staat centraal bij keuze voor de thema’s. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan mondelinge vaardigheden, maar ook schriftelijke en digitale vaardigheden komen aan bod. Het gaat om het opdoen van ervaring met (taal) leren, om activeren en het verbeteren van de competenties die nodig zijn om beter te kunnen participeren.

In de periode september-december 2018 wordt het 12 weken durende programma van de Taalcarrousel middels de innovatiesubsidie (WEB) voor Olst-Wijhe voor het eerst opgestart en in Olst-Wijhe. DeTaal Werkt! subsidie wordt vervolgens ingezet voor een tweede ronde van 12 weken. Na de eerste ronde kunnen zaken op basis van opgedane ervaring worden bijgesteld. Juist de carrouselvorm sluit goed aan bij de fluctuerende instroom in een kleinere plaats als Olst-Wijhe.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Salland, TopTaal, het Taalpunt Olst-Wijhe en de afdeling Werk Inkomen en Zorg van de gemeente Olst-Wijhe

Meer weten over dit project? Neem contact op met Jeny Flim: jeny.flim@bibliotheeksalland.nl of 0572-363639

 

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.