Ommen - Een krachtige gezinsaanpak

Eén op de negen Nederlanders (16 tot 65 jaar) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.
Zij beschikken niet over de basisvaardigheden die nodig zijn om mee te komen in deze dynamische samenleving. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. Laaggeletterde ouders zullen vaak moeite hebben om hun kinderen te stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot. Zo ontstaat een cyclus van laaggeletterdheid in de gezinnen.


Gezinsaanpak
Bibliotheek Ommen zet actief in op het voorkomen en het bestrijden van laaggeletterdheid. Zo voert de Bibliotheek het programma BoekStart in de Bibliotheek uit, het project de VoorleesExpress, werkt zij samen met het primair onderwijs en faciliteert zij het Mama café in samenwerking met de GGD, kraamzorg, verloskundigenpraktijk ea partners.
Taalpunt Ommen, waarin de Bibliotheek samenwerkt, heeft bijna 40 getrainde vrijwilligers die taalondersteuning geven aan ongeveer evenveel taalvragers. 

VVE-instellingen en scholen werken hard om taalachterstanden bij kinderen weg te werken, maar zijn afhankelijk van de ouders om ook thuis de kinderen de essentiële ondersteuning te bieden. We willen ons in Ommen inzetten op een samenwerking tussen de Bibliotheek Ommen, het Taalpunt, kinderopvang en gemeente, met als doel om laagtaalvaardige NT1-gezinnen met kinderen 0-4 jaar te bereiken. Zo kunnen we de ouders helpen hun kinderen te ondersteunen bij hun taalontwikkeling en de ouders zelf stimuleren te werken aan de eigen taalontwikkeling. We spreken dan van een krachtige gezinsaanpak. De gezinsaanpak vergroot het bereik én de impact van bestaande en nieuwe initiatieven, met name voor de moeilijk te bereiken doelgroep van laaggeletterde NT1 ouders. 

Het is van cruciaal belang dat de Bibliotheek en andere partners op structurele wijze met elkaar samenwerken. Alleen zo kunnen we de doelgroep bereiken. In deze aanpak wordt de samenwerking gezocht met de kinderopvang.

Bereiken doelgroep
Lage basisvaardigheden bij Nederlandstaligen is een onzichtbaar probleem. Laaggeletterden schamen zich vaak en laten zich niet zien. Dit vraagt om een gerichte benadering van de doelgroep en het vraagt vervolgens om creatief samenstellen van aanbod, passend bij de persoon/het gezin.

We gaan projectmatig creëren en zetten in op het proces. We hebben namelijk te maken met een op voorhand nog niet te benoemen oplossing: hoe bereiken en begeleiden we laagtaalvaardige (NT1) gezinnen? Er is ruimte om te experimenteren en tussentijds bij te stellen. We kunnen drie fasen onderscheiden in deze aanpak:

  1. verkennen;
  2. de doelgroep leren kennen en bereiken;
  3. komen tot nieuw aanbod op maat.

Met dit plan willen we vanuit een integrale samenwerking met de kinderopvang inzetten op de gezinsaanpak, waarbij we laagtaalvaardige NT1 gezinnen bereiken en begeleiden naar passend aanbod, om zo de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken.
We zorgen voor een ontwikkelde en geteste aanpak waarmee, door nauwe samenwerking tussen de Bibliotheek, het Taalpunt en twee kinderopvanglocaties in Ommen, laagtaalvaardige (Nederlandstalige) ouders worden bereikt. Ook worden deze ouders begeleid naar een passend aanbod tbv het vergroten van de betrokkenheid bij de taalontwikkeling van de kinderen en de verdere ontwikkeling van de eigen basisvaardigheden.

  • Samenwerking van: Gemeente Ommen, Prokino Kinderopvang, Doomijn kinderopvang.

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.