Ommen - Een krachtige gezinsaanpak

Ommen - Een krachtige gezinsaanpak

Eén op de negen Nederlanders (16 tot 65 jaar) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.
Zij beschikken niet over de basisvaardigheden die nodig zijn om mee te komen in deze dynamische samenleving. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. Laaggeletterde ouders zullen vaak moeite hebben om hun kinderen te stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot. Zo ontstaat een cyclus van laaggeletterdheid in de gezinnen.


Gezinsaanpak
Bibliotheek Ommen zet actief in op het voorkomen en het bestrijden van laaggeletterdheid. Zo voert de Bibliotheek het programma BoekStart in de Bibliotheek uit, het project de VoorleesExpress, werkt zij samen met het primair onderwijs en faciliteert zij het Mama café in samenwerking met de GGD, kraamzorg, verloskundigenpraktijk ea partners.
Taalpunt Ommen, waarin de Bibliotheek samenwerkt, heeft bijna 40 getrainde vrijwilligers die taalondersteuning geven aan ongeveer evenveel taalvragers. 

VVE-instellingen en scholen werken hard om taalachterstanden bij kinderen weg te werken, maar zijn afhankelijk van de ouders om ook thuis de kinderen de essentiële ondersteuning te bieden. We willen ons in Ommen inzetten op een samenwerking tussen de Bibliotheek Ommen, het Taalpunt, kinderopvang en gemeente, met als doel om laagtaalvaardige NT1-gezinnen met kinderen 0-4 jaar te bereiken. Zo kunnen we de ouders helpen hun kinderen te ondersteunen bij hun taalontwikkeling en de ouders zelf stimuleren te werken aan de eigen taalontwikkeling. We spreken dan van een krachtige gezinsaanpak. De gezinsaanpak vergroot het bereik én de impact van bestaande en nieuwe initiatieven, met name voor de moeilijk te bereiken doelgroep van laaggeletterde NT1 ouders. 

Het is van cruciaal belang dat de Bibliotheek en andere partners op structurele wijze met elkaar samenwerken. Alleen zo kunnen we de doelgroep bereiken. In deze aanpak wordt de samenwerking gezocht met de kinderopvang.

Bereiken doelgroep
Lage basisvaardigheden bij Nederlandstaligen is een onzichtbaar probleem. Laaggeletterden schamen zich vaak en laten zich niet zien. Dit vraagt om een gerichte benadering van de doelgroep en het vraagt vervolgens om creatief samenstellen van aanbod, passend bij de persoon/het gezin.

We gaan projectmatig creëren en zetten in op het proces. We hebben namelijk te maken met een op voorhand nog niet te benoemen oplossing: hoe bereiken en begeleiden we laagtaalvaardige (NT1) gezinnen? Er is ruimte om te experimenteren en tussentijds bij te stellen. We kunnen drie fasen onderscheiden in deze aanpak:

  1. verkennen;
  2. de doelgroep leren kennen en bereiken;
  3. komen tot nieuw aanbod op maat.

Met dit plan willen we vanuit een integrale samenwerking met de kinderopvang inzetten op de gezinsaanpak, waarbij we laagtaalvaardige NT1 gezinnen bereiken en begeleiden naar passend aanbod, om zo de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken.
We zorgen voor een ontwikkelde en geteste aanpak waarmee, door nauwe samenwerking tussen de Bibliotheek, het Taalpunt en twee kinderopvanglocaties in Ommen, laagtaalvaardige (Nederlandstalige) ouders worden bereikt. Ook worden deze ouders begeleid naar een passend aanbod tbv het vergroten van de betrokkenheid bij de taalontwikkeling van de kinderen en de verdere ontwikkeling van de eigen basisvaardigheden.

  • Samenwerking van: Gemeente Ommen, Prokino Kinderopvang, Doomijn kinderopvang.

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!