Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Steenwijkerland - Laaggecijferdheid en digitale vaardigheden

Laaggecijferdheid en geringe digitale vaardigheden kunnen het meedoen in de samenleving bemoeilijken.

Voor het verhogen van taalvaardigheden bij laaggeletterdheid bestaan al trainingen, voor laaggecijferdheid en digitale vaardigheden nog niet. Bijvoorbeeld het leren omgaan met geld, plannen en klokkijken of dosering van medicijnen. In Steenwijkerland heeft men de krachten gebundeld om zich ook actief in te zetten voor het signaleren en aanbieden van begeleiding/ cursussen voor mensen die laaggecijferd zijn en/of  weinig digitale vaardigheden bezitten.

Nu zijn we anderhalf jaar verder en is er aandacht voor laaggecijferdheid en het verhogen van digitale vaardigheden in verschillende vormen.

Binnen de drie domeinen is het Taalpunt actief m.b.t. laaggecijferdheid en digitale vaardigheden.

Basiseducatie
Binnen de core business van het Taalpunt wordt niet alleen gesproken over het verhogen van taalvaardigheden van de deelnemers maar spreekt men inmiddels over het verhogen van basisvaardigheden: taal-, reken- en digitale vaardigheden. Dit start al bij de intake van de deelnemer.

Er komen langzaamaan steeds meer deelnemers met werk gerelateerde rekenvragen. Deze mensen worden individueel begeleid vanwege hun specifieke leervragen,  zoals o.a. het meten van buizen, het versturen van mails en de ambitie om kassière  te worden.

De vrijwilligers worden niet alleen getraind m.b.t. taal maar ook in gecijferdheid en het verbeteren van digitale vaardigheden. De basistraining voor vrijwilligers bestaat daarom uit 6 bijeenkomsten,  zodat vrijwilligers instaat zijn, om binnen het leren in de context, indien nodig aandacht te besteden aan de daarbij behorende basisvaardigheden.

Basisvaardigheden op de werkvloer
Naast het geven van presentaties “signaleren en doorverwijzen” van laaggeletterden/ laag gecijferden aan leidinggevenden binnen bedrijven zijn er verschillende ondersteuningsvragen ontstaan. Dit heeft geleid tot een training basisvaardigheden op de werkvloer in samenwerking met ROC Landstede en de mogelijkheid in de toekomst tot het ondersteunen van het integreren van een bedrijfsapp.

Sociaal domein
Het Taalpunt gaat de boer op om de presentatie  “signaleren en doorverwijzen” aan zorg- en welzijnsorganisaties te geven. Er worden bezoeken gebracht aan  o.a. ouderenverenigingen om hun bewust te maken van het belang van kennis van digitale vaardigheden.

Hieruit ontstaat  individuele en soms in kleine groepjes digitale ondersteuning op mobiel, laptop of computer.

In samenwerking met Sociaal Werk de Kop gaat er dit najaar een cursus van start ‘Voor ’t zelfde geld’ waarin mensen leren hun eigen administratie op orde te houden.

 

  • Samenwerking van: Bibliotheek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland, NoordWestgroep, Regionale Opleidingscentra (ROC's), Stichting Lezen en Schrijven en Taalpunt.

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...