Steenwijkerland - Laaggecijferdheid en digitale vaardigheden

Steenwijkerland - Laaggecijferdheid en digitale vaardigheden

Laaggecijferdheid en geringe digitale vaardigheden kunnen het meedoen in de samenleving bemoeilijken.

Voor het verhogen van taalvaardigheden bij laaggeletterdheid bestaan al trainingen, voor laaggecijferdheid en digitale vaardigheden nog niet. Bijvoorbeeld het leren omgaan met geld, plannen en klokkijken of dosering van medicijnen. In Steenwijkerland heeft men de krachten gebundeld om zich ook actief in te zetten voor het signaleren en aanbieden van begeleiding/ cursussen voor mensen die laaggecijferd zijn en/of  weinig digitale vaardigheden bezitten.

Nu zijn we anderhalf jaar verder en is er aandacht voor laaggecijferdheid en het verhogen van digitale vaardigheden in verschillende vormen.

Binnen de drie domeinen is het Taalpunt actief m.b.t. laaggecijferdheid en digitale vaardigheden.

Basiseducatie
Binnen de core business van het Taalpunt wordt niet alleen gesproken over het verhogen van taalvaardigheden van de deelnemers maar spreekt men inmiddels over het verhogen van basisvaardigheden: taal-, reken- en digitale vaardigheden. Dit start al bij de intake van de deelnemer.

Er komen langzaamaan steeds meer deelnemers met werk gerelateerde rekenvragen. Deze mensen worden individueel begeleid vanwege hun specifieke leervragen,  zoals o.a. het meten van buizen, het versturen van mails en de ambitie om kassière  te worden.

De vrijwilligers worden niet alleen getraind m.b.t. taal maar ook in gecijferdheid en het verbeteren van digitale vaardigheden. De basistraining voor vrijwilligers bestaat daarom uit 6 bijeenkomsten,  zodat vrijwilligers instaat zijn, om binnen het leren in de context, indien nodig aandacht te besteden aan de daarbij behorende basisvaardigheden.

Basisvaardigheden op de werkvloer
Naast het geven van presentaties “signaleren en doorverwijzen” van laaggeletterden/ laag gecijferden aan leidinggevenden binnen bedrijven zijn er verschillende ondersteuningsvragen ontstaan. Dit heeft geleid tot een training basisvaardigheden op de werkvloer in samenwerking met ROC Landstede en de mogelijkheid in de toekomst tot het ondersteunen van het integreren van een bedrijfsapp.

Sociaal domein
Het Taalpunt gaat de boer op om de presentatie  “signaleren en doorverwijzen” aan zorg- en welzijnsorganisaties te geven. Er worden bezoeken gebracht aan  o.a. ouderenverenigingen om hun bewust te maken van het belang van kennis van digitale vaardigheden.

Hieruit ontstaat  individuele en soms in kleine groepjes digitale ondersteuning op mobiel, laptop of computer.

In samenwerking met Sociaal Werk de Kop gaat er dit najaar een cursus van start ‘Voor ’t zelfde geld’ waarin mensen leren hun eigen administratie op orde te houden.

 

  • Samenwerking van: Bibliotheek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland, NoordWestgroep, Regionale Opleidingscentra (ROC's), Stichting Lezen en Schrijven en Taalpunt.

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!