Raalte - Een krachtige gezinsaanpak

Eén op de negen Nederlanders (16 tot 65 jaar) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij beschikken niet over de basisvaardigheden die nodig zijn om mee te komen in deze dynamische samenleving. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. Laaggeletterde ouders zullen vaak moeite hebben om hun kinderen te stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot. Zo ontstaat een cyclus van laaggeletterdheid in de gezinnen.


Gezinsaanpak
In de gemeente Raalte wordt vanuit verschillende organisaties gewerkt aan een geletterd Raalte. Zo heeft Bibliotheek Salland een breed aanbod om de taalontwikkeling zo vroeg mogelijk te stimuleren. Samen met haar partners werkt de Bibliotheek aan preventie van taalachterstanden bij kinderen. Voor de volwassenen heeft de Bibliotheek een breed curatief aanbod.
Er is echter nog geen goede structurele samenhang tussen deze zogenaamde preventieve en curatieve aanpak. Om de cyclus van laaggeletterdheid binnen het gezin te doorbreken is een krachtige gezinsaanpak nodig: ouders worden ondersteund bij het uitoefenen van een positieve leesopvoeding én worden (indirect) ondersteund bij de ontwikkeling van de eigen basisvaardigheden. Zo kunnen ouders zelf hun kinderen stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling. De gezinsaanpak vergroot het bereik én de impact van bestaande en nieuwe initiatieven, met name voor de moeilijk te bereiken doelgroep van laaggeletterde NT1 ouders.

Bereiken doelgroep
Het is van cruciaal belang dat de Bibliotheek en andere partners op structurele wijze met elkaar samenwerken. Alleen zo kunnen we de doelgroep bereiken. In deze aanpak wordt de samenwerking gezocht met het basisonderwijs.

Voor het grootste deel van de NT1 doelgroep is ‘taal’ het verboden woord. Mensen benoemen hun probleem vaak niet als ‘taalprobleem’ of vinden niet dat ze een probleem hebben. Dit vraagt om een gerichte benadering van de doelgroep en om aanbod passend bij de persoon. We gaan projectmatig creëren en zetten in op het proces. We hebben namelijk te maken met een op voorhand nog niet te benoemen oplossing: hoe bereiken en begeleiden we laagtaalvaardige (NT1) gezinnen? Er is ruimte om te experimenteren en tussentijds bij te stellen. We kunnen drie fasen onderscheiden in deze aanpak:

  1. verkennen;
  2. de doelgroep leren kennen en bereiken;
  3. komen tot nieuw aanbod op maat.

Met dit plan zetten we het thema taal en ouderbetrokkenheid op 4 van de 19 scholen stevig neer en kan daarna verdere uitbreiding gerealiseerd worden.  
We zorgen voor een ontwikkelde en geteste aanpak waarmee, door nauwe samenwerking tussen de Bibliotheek, het Taalpunt en het basisonderwijs, laagtaalvaardige (Nederlandstalige) ouders worden bereikt. Ook worden deze ouders begeleid naar een passend aanbod tbv het vergroten van de betrokkenheid bij de taalontwikkeling van de kinderen en de verdere ontwikkeling van de eigen basisvaardigheden.

  • Samenwerking van: Gemeente Raalte, Taalpunt Raalte, 4 basisscholen.

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.