Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Raalte - Een krachtige gezinsaanpak

Eén op de negen Nederlanders (16 tot 65 jaar) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij beschikken niet over de basisvaardigheden die nodig zijn om mee te komen in deze dynamische samenleving. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. Laaggeletterde ouders zullen vaak moeite hebben om hun kinderen te stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot. Zo ontstaat een cyclus van laaggeletterdheid in de gezinnen.


Gezinsaanpak
In de gemeente Raalte wordt vanuit verschillende organisaties gewerkt aan een geletterd Raalte. Zo heeft Bibliotheek Salland een breed aanbod om de taalontwikkeling zo vroeg mogelijk te stimuleren. Samen met haar partners werkt de Bibliotheek aan preventie van taalachterstanden bij kinderen. Voor de volwassenen heeft de Bibliotheek een breed curatief aanbod.
Er is echter nog geen goede structurele samenhang tussen deze zogenaamde preventieve en curatieve aanpak. Om de cyclus van laaggeletterdheid binnen het gezin te doorbreken is een krachtige gezinsaanpak nodig: ouders worden ondersteund bij het uitoefenen van een positieve leesopvoeding én worden (indirect) ondersteund bij de ontwikkeling van de eigen basisvaardigheden. Zo kunnen ouders zelf hun kinderen stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling. De gezinsaanpak vergroot het bereik én de impact van bestaande en nieuwe initiatieven, met name voor de moeilijk te bereiken doelgroep van laaggeletterde NT1 ouders.

Bereiken doelgroep
Het is van cruciaal belang dat de Bibliotheek en andere partners op structurele wijze met elkaar samenwerken. Alleen zo kunnen we de doelgroep bereiken. In deze aanpak wordt de samenwerking gezocht met het basisonderwijs.

Voor het grootste deel van de NT1 doelgroep is ‘taal’ het verboden woord. Mensen benoemen hun probleem vaak niet als ‘taalprobleem’ of vinden niet dat ze een probleem hebben. Dit vraagt om een gerichte benadering van de doelgroep en om aanbod passend bij de persoon. We gaan projectmatig creëren en zetten in op het proces. We hebben namelijk te maken met een op voorhand nog niet te benoemen oplossing: hoe bereiken en begeleiden we laagtaalvaardige (NT1) gezinnen? Er is ruimte om te experimenteren en tussentijds bij te stellen. We kunnen drie fasen onderscheiden in deze aanpak:

  1. verkennen;
  2. de doelgroep leren kennen en bereiken;
  3. komen tot nieuw aanbod op maat.

Met dit plan zetten we het thema taal en ouderbetrokkenheid op 3 van de 19 scholen stevig neer en kan daarna verdere uitbreiding gerealiseerd worden.  
We zorgen voor een ontwikkelde en geteste aanpak waarmee, door nauwe samenwerking tussen de Bibliotheek, het Taalpunt en het basisonderwijs, laagtaalvaardige (Nederlandstalige) ouders worden bereikt. Ook worden deze ouders begeleid naar een passend aanbod tbv het vergroten van de betrokkenheid bij de taalontwikkeling van de kinderen en de verdere ontwikkeling van de eigen basisvaardigheden.

  • Samenwerking van: Gemeente Raalte, Taalpunt Raalte, 3 basisscholen.

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...