Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Staphorst - (Digi)taalvaardig de arbeidsmarkt op

Mensen die aanspraak maken op een bijstandsuitkering en/of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben benaderen we in Staphorst via een omweg.

In Staphorst is sprake van ongeveer 10% laaggeletterden op een inwonertal van van 17.000. Na bijna vier jaar een Taalpunt/Taalhuis in de bibliotheek met een werkgroep die aan de weg timmert om aandacht te vragen voor het bestaan van laaggeletterdheid moeten we echter constateren dat de eerste NT1-er zich nog niet heeft gemeld. Dit moet anders! Deze mensen zijn namelijk wel bekend via het sociaal loket van de gemeente. De mensen gaan we via een omweg benaderen door middel van het aanbieden van scholing (taal- en digitaalvaardigheden en vervolgens sollicitatietraining). 

Het doel is het vinden van mensen met lage basisvaardigheden, zoals taal, digitaal (NT1). Deze doelgroep bieden we scholing aan waardoor de kansen op volwaardige deelname aan de maatschappij wordt vergroot. Als nevendoel worden aangemelde klanten via een intake gescreend op taalvaardigheid. Bij gebleken laaggeletterdheid volgt een verwijzing naar de taalhuisdocent en wordt een taalcoach aangeboden die begeleidt bij het verbeteren van de taalvaardigheid. 

  • Samenwerking van gemeente Staphorst, bibliotheek Staphorst, Stichting Welzijn Staphorst en Hulpmaatjes Staphorst. 

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...