Staphorst - (Digi)taalvaardig de arbeidsmarkt op

Mensen die aanspraak maken op een bijstandsuitkering en/of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben benaderen we in Staphorst via een omweg.

In Staphorst is sprake van ongeveer 10% laaggeletterden op een inwonertal van van 17.000. Na bijna vier jaar een Taalpunt/Taalhuis in de bibliotheek met een werkgroep die aan de weg timmert om aandacht te vragen voor het bestaan van laaggeletterdheid moeten we echter constateren dat de eerste NT1-er zich nog niet heeft gemeld. Dit moet anders! Deze mensen zijn namelijk wel bekend via het sociaal loket van de gemeente. De mensen gaan we via een omweg benaderen door middel van het aanbieden van scholing (taal- en digitaalvaardigheden en vervolgens sollicitatietraining). 

Het doel is het vinden van mensen met lage basisvaardigheden, zoals taal, digitaal (NT1). Deze doelgroep bieden we scholing aan waardoor de kansen op volwaardige deelname aan de maatschappij wordt vergroot. Als nevendoel worden aangemelde klanten via een intake gescreend op taalvaardigheid. Bij gebleken laaggeletterdheid volgt een verwijzing naar de taalhuisdocent en wordt een taalcoach aangeboden die begeleidt bij het verbeteren van de taalvaardigheid. 

  • Samenwerking van gemeente Staphorst, bibliotheek Staphorst, Stichting Welzijn Staphorst en Hulpmaatjes Staphorst. 

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.