Ondertekening Taal Werkt! project in Ommen

Woensdag 26 juni kwamen de betrokken organisaties bij het project Taal Werkt! Een krachtige gezinsaanpak samen in Bibliotheek Ommen. Zij zetten hun handtekening onder de samenwerking en bespraken met elkaar de kansen en uitdagingen.

Met elkaar praten, verhalen vertellen en boeken voorlezen. Als ouders kan je je kind geen betere start geven. Opgroeien in een omgeving die rijk is aan taal, zorgt ervoor dat een kind het beter doet op school en later alle uitdagingen van de samenleving beter aankan. Als ouders moeite hebben met taal, nemen hun kinderen die achterstand over. Om die cirkel te doorbreken, moet je met ouders en kinderen samen aan de slag gaan.

Daarvoor is Taal Werkt! Een krachtige gezinsaanpak ontwikkeld. In dit project werken de kinderopvangorganisaties Doomijn en Prokino samen met de Bibliotheek, het Taalpunt en de gemeente Ommen. In de kinderopvang kunnen medewerkers zien hoe het gaat met de taalontwikkeling van een kind. Ook hebben ze contact met de ouders. Daardoor kunnen ze als dat nodig is, ouders helpen om ook thuis op een leuke, leerzame manier samen met hun kind aan de slag te gaan met taal. Bibliotheek en Taalpunt zorgen voor boeken, taalspelletjes, tips, advies en ondersteuning op maat.

‘Laaggeletterden zijn een verborgen groep, die lastig te bereiken en te motiveren is. Tegelijkertijd weten we dat de helft van hen kinderen heeft, en voor die kinderen het beste wil. Dat is onze ingang: we kunnen ouders helpen om hun kinderen te ondersteunen bij hun taalontwikkeling, waardoor het kind meer kansen krijgt. En hopelijk ervaren ouders zelf ook hoe het is om te werken aan je taal. Zo kunnen we de cyclus van laaggeletterdheid doorbreken.’
- Frederique Westera, directeur Bibliotheek Ommen

‘Laten we ouders vooral het gevoel geven dat ze er niet alleen voorstaan. Benadruk vooral niet dat het zo’n probleem is, want dan voelen ouders zich alsof ze zelf een probleem zijn.
Wij moeten gewoon duidelijk maken dat de wereld van vandaag de dag hoge eisen aan mensen stelt. Het is helemaal niet erg dat je daar soms hulp bij nodig hebt. Ook bijvoorbeeld bij het beter leren gebruiken van taal.’
– wethouder Ko Scheele, Gemeente Ommen

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.