Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Waarom is het zo belangrijk om laaggeletterdheid op de werkvloer te signaleren?

‘Kunnen lezen en schrijven en digitaal vaardig zijn is in steeds meer beroepen onderdeel van het werk. Denk maar eens aan het invullen van formulieren, het lezen van instructies, het omgaan met de computer of het behalen van certificaten. Mensen die worstelen met taal melden zich vaker ziek en hebben meer last van stress. Vervelend voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Bovendien is het risico op bedrijfsongevallen groter. Het is dus van groot belang om laaggeletterdheid op de werkvloer te signaleren’, aldus Paul.

Hoe gaan jullie dit binnen het project ‘Taal Werkt! Op de werkvloer’ doen?

‘Zogenaamde ‘netwerkambassadeurs’ gaan met werkgevers in gesprek over laaggeletterdheid en de gevolgen hiervan voor werknemers en het bedrijf. Netwerkambassadeurs zijn mensen uit de praktijk die betrokken zijn bij dit onderwerp en beschikken over een groot (zakelijk) netwerk. Mensen die de ‘taal’ van de werkgever spreken, een ingang hebben en weten wat de aanpak van laaggeletterdheid voor werknemer én werkgever op kan leveren.’

Wat doen die netwerkambassadeurs?

‘De netwerkambassadeurs gaan het gesprek met de werkgever aan. Het gaat daarbij over bewustwording; wat zijn de feiten, hoe herken je laaggeletterdheid en hoe kun je je werknemer helpen? Daarna wordt in samenwerking met bijvoorbeeld het Taalhuis een plan op maat gemaakt. Dit kan bij elk bedrijf en/of bij elke laaggeletterde werknemer verschillend zijn. Eén op één begeleiding door een taalcoach, een training voor leidinggevenden of cursussen voor de medewerkers bijvoorbeeld. Het doel is om laaggeletterdheid structureel onder de aandacht van de werkgever te brengen en te houden.’

Wat levert de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer op?

‘Als iemand beter kan lezen en schrijven heeft dit natuurlijk heel veel voordelen voor de werknemer zelf. Minder stress, meer zelfvertrouwen en werkplezier! Ook op de werkvloer zal dit zijn vruchten afwerpen. Werknemers werken efficiënter, veiliger en blijven langer en flexibeler inzetbaar. Kortom; genoeg redenen voor werkgevers om aan de slag te gaan met laaggeletterdheid op de werkvloer!

Bronnen: Stichting Lezen en Schrijven, SER-advies Samen werken aan taal, april 2019 

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...