Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Evert van de Worp
foto: Evert van de Worp

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Jeroen Kroese: ‘Door een achterstand in lezen en schrijven worden de talenten van mensen vaak niet optimaal benut. Dat is zonde, want die groep mensen heeft genoeg potentie. Gelukkig zijn er veel programma’s waarbij die mensen geholpen kunnen worden om hun taalvaardigheden te verbeteren. Ik heb zelf gezien hoeveel baat mensen erbij hebben in hun ontwikkeling als ze gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan. Toen ik gevraagd werd om ambassadeur te worden, werd ik dan ook meteen enthousiast.’

Waar houd je je mee bezig als netwerkambassadeur?

‘Ik probeer bij bedrijven bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid. We organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten voor werkgevers, waarbij we op een laagdrempelige manier laten zien hoe groot het probleem is. We staan stil bij de ervaringen die laaggeletterde medewerkers tegenkomen in het dagelijks leven, maar ook wat het aanpakken van laaggeletterdheid kan opleveren als het bijvoorbeeld gaat om de betrokkenheid van een medewerker in het bedrijf.’

‘In Deventer hebben we een mooie samenwerking met onder andere de Bibliotheek en het Taalhuis. Deze samenwerking verloopt vanaf het begin heel plezierig. Het helpt dat we allemaal uit ervaring gezien hebben hoeveel het mensen kan helpen in hun ontwikkeling en zelfvertrouwen als ze stappen zetten om hun taalachterstand aan te pakken.’

Staan bedrijven in deze coronatijd wel open om met laaggeletterdheid aan de slag te gaan?

‘Ik merk dat er ondanks deze coronatijd zeker aandacht en interesse voor dit onderwerp is bij bedrijven. Want juist in deze ingewikkelde tijden is het belangrijk om goed te communiceren op de werkvloer en alle medewerkers geïnformeerd te houden. Dat verhoogt de betrokkenheid van medewerkers bij een bedrijf, en bevordert veilig en efficiënt werken. Dat lukt alleen als de informatie bij iedereen goed overkomt.’

‘Taalvaardigheden spelen hier een belangrijke rol in. Als medewerkers taalvaardiger zijn, worden er minder fouten gemaakt in het productieproces en neemt de kans op ongelukken op de werkvloer af. Hoe meer ik met ondernemers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hierover praat, hoe duidelijker dit belang voor mij wordt. Het levert altijd positiefs op, zowel voor de medewerker als het bedrijf.’

Lunchbijeenkomst voor werkgevers

Tijdens een lunchbijeenkomst op 22 april praat Jeroen samen met Bibliotheek Deventer werkgevers bij over de impact van laaggeletterdheid voor werknemer én werkgever. En over de (subsidie)mogelijkheden die er zijn om werk te maken van taal op de werkvloer.

Meer informatie? https://www.bibliotheekdeventer.nl/taalwerkt

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!