Enschede - Tablets voor laaggeletterden

Het project 'Tablets voor laaggeletterden' is een innovatief project om laaggeletterden in Enschede, met name de zeer moeilijk bereikbare groep NT1-ers, te stimuleren om zich met behulp van een tablet te bekwamen in de Nederlandse taal.

Door de Bibliotheek Noord-Oost Friesland wordt momenteel een serious game ontwikkeld voor laaggeletterden. Deze serious game zal ook door andere Bibliotheken gebruikt mogen gaan worden en maakt deel uit van de voorgenomen aanpak in Enschede, gericht op werklozen en -zoekenden, niet-zelfredzame ouderen, niet-westerse inwoners. Deze aanpak combineert persoonlijke begeleiding, een op maat gemaakt persoonlijk ontwikkelplan, een taalmaatje, formeel en informeel leren, een tablet met een serious game en het inschakelen wijkwelzijn en de vrijwilligerscentrale. Toeleiding van deelnemers vindt plaats via de gemeentelijke wijkteams , Power en Alifa.

De geslaagde deelnemers worden opgenomen in een nazorg- en coachingstraject.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Enschede, Gemeente Enschede, Power Enschede, Alifa, Bibliotheek Assen, The Alignmenthouse, Vereniging openbare Bibliotheken Overijssel.

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.