Tubbergen - Met taal op weg...

Tubbergen - Met taal op weg...

De gemeente Tubbergen kent net als andere gemeenten een groep burgers die om allerlei redenen niet kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt en aangewezen zijn op een bijstandsuitkering om te kunnen voorzien in de belangrijkste levensbehoeften.


De veelal onvrijwillige werkloosheid brengt sociale en maatschappelijke problematiek met zich mee. Zo is deze groep vaak uitgesloten van deelname aan sociale activiteiten, om de reden dat er geen financiële middelen zijn. Ook is er vaak sprake van schuldenproblematiek. Ondanks de grote diversiteit in omstandigheden en persoonlijke aspecten speelt een gebrek aan basisvaardigheden hierin een belangrijke rol. Het niet of onvoldoende hebben van digitale vaardigheden zijn belemmerende factoren in participatie en zelfredzaamheid. Het beschikken over voldoende basisvaardigheden is in veel gevallen een voorwaarde om te kunnen werken en financieel redzaam te zijn.

Samen met betrokken partners in de gemeente Tubbergen is het plan opgevat om in samenwerking met het Werkplein Twente (Almelo), waarin de gemeente participeert, de nieuwe én bestaande klanten (burgers met een WWB uitkering) in hun begeleiding te screenen op basisvaardigheden. Daar waar deze niet toereikend zijn worden deze kanten toegeleid naar Taalhuis Tubbergen, waar een passend aanbod wordt samengesteld. Daarnaast wordt ingezet op toeleiding vanuit het Armoedepact Tubbergen /Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland.

Het doel is om de basisvaardigheden van bijstandsgerechtigde burgers uit gemeente Tubbergen, die door het Werkplein worden begeleid, op een zodanig niveau te brengen dat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Tubbergen, Taalhuis Tubbergen, Gemeente Tubbergen, Werkplein Twente (Almelo), Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, ROC van Twente, Stichting Lezen & Schrijven

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!