Tubbergen - Met taal op weg...

De gemeente Tubbergen kent net als andere gemeenten een groep burgers die om allerlei redenen niet kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt en aangewezen zijn op een bijstandsuitkering om te kunnen voorzien in de belangrijkste levensbehoeften.


De veelal onvrijwillige werkloosheid brengt sociale en maatschappelijke problematiek met zich mee. Zo is deze groep vaak uitgesloten van deelname aan sociale activiteiten, om de reden dat er geen financiële middelen zijn. Ook is er vaak sprake van schuldenproblematiek. Ondanks de grote diversiteit in omstandigheden en persoonlijke aspecten speelt een gebrek aan basisvaardigheden hierin een belangrijke rol. Het niet of onvoldoende hebben van digitale vaardigheden zijn belemmerende factoren in participatie en zelfredzaamheid. Het beschikken over voldoende basisvaardigheden is in veel gevallen een voorwaarde om te kunnen werken en financieel redzaam te zijn.

Samen met betrokken partners in de gemeente Tubbergen is het plan opgevat om in samenwerking met het Werkplein Twente (Almelo), waarin de gemeente participeert, de nieuwe én bestaande klanten (burgers met een WWB uitkering) in hun begeleiding te screenen op basisvaardigheden. Daar waar deze niet toereikend zijn worden deze kanten toegeleid naar Taalhuis Tubbergen, waar een passend aanbod wordt samengesteld. Daarnaast wordt ingezet op toeleiding vanuit het Armoedepact Tubbergen /Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland.

Het doel is om de basisvaardigheden van bijstandsgerechtigde burgers uit gemeente Tubbergen, die door het Werkplein worden begeleid, op een zodanig niveau te brengen dat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Tubbergen, Taalhuis Tubbergen, Gemeente Tubbergen, Werkplein Twente (Almelo), Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, ROC van Twente, Stichting Lezen & Schrijven

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.

Ondertekening Taal Werkt! project in Ommen

Woensdag 26 juni kwamen de betrokken organisaties bij het project Taal Werkt! Een krachtige gezinsaanpak samen in Bibliotheek Ommen. Zij zetten hun handtekening onder de samenwerking en bespraken met elkaar de kansen en uitdagingen.

Lees meer...

Online magazine van Conferentie TaalWerkt!

Rondom de conferentie TaalWerkt! op 1 november 2018 is een online magazine gemaakt met alle highlights en naslag.

Bekijk het magazine hier

Geslaagde conferentie (Digi)Taal Werkt!

Donderdag 1 november vond de conferentie (Digi)Taal Werkt! plaats in het Kulturhus Holten en wij kijken terug op een geslaagde dag! 

Lees meer...

Voorstelling Letter voor Letter groot succes in Hardenberg

In de week van de alfabetisering organiseerde de werkgroep Laaggeletterdheid Hardenberg in theater de Voorveghter de voorstelling ‘Letter voor letter’, met Drentse volkszanger Rene Karst en Carola Smit van BZN.

Lees meer...