Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Tubbergen - Met taal op weg...

De gemeente Tubbergen kent net als andere gemeenten een groep burgers die om allerlei redenen niet kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt en aangewezen zijn op een bijstandsuitkering om te kunnen voorzien in de belangrijkste levensbehoeften.


De veelal onvrijwillige werkloosheid brengt sociale en maatschappelijke problematiek met zich mee. Zo is deze groep vaak uitgesloten van deelname aan sociale activiteiten, om de reden dat er geen financiële middelen zijn. Ook is er vaak sprake van schuldenproblematiek. Ondanks de grote diversiteit in omstandigheden en persoonlijke aspecten speelt een gebrek aan basisvaardigheden hierin een belangrijke rol. Het niet of onvoldoende hebben van digitale vaardigheden zijn belemmerende factoren in participatie en zelfredzaamheid. Het beschikken over voldoende basisvaardigheden is in veel gevallen een voorwaarde om te kunnen werken en financieel redzaam te zijn.

Samen met betrokken partners in de gemeente Tubbergen is het plan opgevat om in samenwerking met het Werkplein Twente (Almelo), waarin de gemeente participeert, de nieuwe én bestaande klanten (burgers met een WWB uitkering) in hun begeleiding te screenen op basisvaardigheden. Daar waar deze niet toereikend zijn worden deze kanten toegeleid naar Taalhuis Tubbergen, waar een passend aanbod wordt samengesteld. Daarnaast wordt ingezet op toeleiding vanuit het Armoedepact Tubbergen /Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland.

Het doel is om de basisvaardigheden van bijstandsgerechtigde burgers uit gemeente Tubbergen, die door het Werkplein worden begeleid, op een zodanig niveau te brengen dat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Tubbergen, Taalhuis Tubbergen, Gemeente Tubbergen, Werkplein Twente (Almelo), Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, ROC van Twente, Stichting Lezen & Schrijven

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...