Tubbergen - Met taal op weg...

De gemeente Tubbergen kent net als andere gemeenten een groep burgers die om allerlei redenen niet kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt en aangewezen zijn op een bijstandsuitkering om te kunnen voorzien in de belangrijkste levensbehoeften.


De veelal onvrijwillige werkloosheid brengt sociale en maatschappelijke problematiek met zich mee. Zo is deze groep vaak uitgesloten van deelname aan sociale activiteiten, om de reden dat er geen financiële middelen zijn. Ook is er vaak sprake van schuldenproblematiek. Ondanks de grote diversiteit in omstandigheden en persoonlijke aspecten speelt een gebrek aan basisvaardigheden hierin een belangrijke rol. Het niet of onvoldoende hebben van digitale vaardigheden zijn belemmerende factoren in participatie en zelfredzaamheid. Het beschikken over voldoende basisvaardigheden is in veel gevallen een voorwaarde om te kunnen werken en financieel redzaam te zijn.

Samen met betrokken partners in de gemeente Tubbergen is het plan opgevat om in samenwerking met het Werkplein Twente (Almelo), waarin de gemeente participeert, de nieuwe én bestaande klanten (burgers met een WWB uitkering) in hun begeleiding te screenen op basisvaardigheden. Daar waar deze niet toereikend zijn worden deze kanten toegeleid naar Taalhuis Tubbergen, waar een passend aanbod wordt samengesteld. Daarnaast wordt ingezet op toeleiding vanuit het Armoedepact Tubbergen /Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland.

Het doel is om de basisvaardigheden van bijstandsgerechtigde burgers uit gemeente Tubbergen, die door het Werkplein worden begeleid, op een zodanig niveau te brengen dat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

  • Samenwerking van: Bibliotheek Tubbergen, Taalhuis Tubbergen, Gemeente Tubbergen, Werkplein Twente (Almelo), Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, ROC van Twente, Stichting Lezen & Schrijven

Letter voor Letter in Kampen

De Drentse volkszanger René Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zorgden vrijdag 8 november in Kampen voor een mooie show met Nederlandstalige toppers.

Lees meer...

Week van de Alfabetisering in het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis besteedt op diverse manieren aandacht aan laaggeletterdheid. 

Lees meer...

Succesvolle taalconferentie Losser Totaal

Recht op taal, recht op toekomstkansen, dat is het motto van de taalconferentie die op 11 september werd georganiseerd in ’t Lossers hoes in Losser.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...

Online Magazine Taal Werkt! - zomereditie

In deze editie van het online magazine Taal Werkt! delen verschillende samenwerkingspartners hun ervaringen en worden de eerste resultaten van de monitoring gedeeld.

Bekijk het magazine hier.