De Bibliotheek als werkplaats

De bibliotheek als regisseur op het gebied van taal, lezen en mediawijsheid 

Het kunnen omgaan met informatie behoort tot de basisvaardigheden van ons bestaan. Wie goed wil functioneren moet minstens kunnen lezen en schrijven. In deze programmalijn zetten we volop in op de uitbouw van de dienstverlening aan het onderwijs en het voorkomen en bestrijden van van laaggeletterdheid.

Al vanaf de voor- en vroegschoolse leeftijd starten we met intensieve programma's gericht om kinderen het plezier in lezen bij te brengen. Met onze onderwijspartners maken we daarnaast structurele afspraken en programma's gericht op doorlopende lees- en leerlijnen en mediawijsheid.  

De Overijsselse Bibliotheken streven er naar om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. We willen grotere groepen mensen bereiken en werken hiervoor zoveel mogelijk samen met (lokale) alliantiepartners.  We willen ‘de partner’ zijn op het gebied van taal en lezen, laaggeletterdheid en erfgoed en leggen hierbij de focus op mediawijsheid en oefenprogramma’s.

Speerpunten

 • Doorontwikkeling en marketing rondom Biebsearch / de Bibliotheek op school
 • Intensiveren van de programmalijnen Taal en Lezen, vanaf de baby / peuterleeftijd: 'meer lezen, beter in taal'
 • Meer aandacht voor het onderdeel mediawijsheid binnen Biebsearch / de bibliotheek op school
 • Ontwikkelen/verbeteren van programma's rondom taal en lezen, mediawijsheid en het bestrijden van laaggeletterdheid

 

 
 • Bibliotheek Almelo interieur.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur2.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur4.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur8.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur10.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur11.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur18.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur20.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur21.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur27.jpg
 • Bibliotheek Almelo interieur28.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur2.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur3.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur4.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur6.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur7.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur11.jpg
 • bibliotheekopschool.jpg
 • bibliotheekopschool2.jpg
 • Bibliotheek Steenwijkerwold.jpg